{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Imprezy masowe w Hali Millenium

Na zlecenie MOSiR Kołobrzeg dostosowaliśmy istniejący system monitoringu wizyjnego CCTV na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej Millenium do wymagań Rozporządzenia MSWiA. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. W tym celu system został zintegrowany z istniejącymi instalacjami monitoringu miasta Kołobrzeg oraz Stadionu Miejskiego w Kolobrzegu.
Imprezy masowe w Hali Millenium

Na zlecenie MOSiR Kołobrzeg dostosowaliśmy istniejący system monitoringu wizyjnego CCTV na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej Millenium do wymagań Rozporządzenia MSWiA. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. W tym celu system został zintegrowany z istniejącymi instalacjami monitoringu miasta Kołobrzeg oraz Stadionu Miejskiego w Kolobrzegu.