{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Modernizacja systemu wizyjnego na terenie Koszarów Bałtyckich

Zakończyliśmy kolejną dużą inwestycję na zlecenie Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego - rozbudowę i modernizację systemu monitoringu wizyjnego CCTV. W ramach prac zainstalowano nowy sprzęt kamerowy, rozbudowano i wykonano nowe pośrednie punkty dystrybucyjne oraz zintegrowano nowy sprzęt z istniejącym systemem zarządzania bezpieczeństwem.
Modernizacja systemu wizyjnego na terenie Koszarów Bałtyckich

Zakończyliśmy kolejną dużą inwestycję na zlecenie Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego - rozbudowę i modernizację systemu monitoringu wizyjnego CCTV. W ramach prac zainstalowano nowy sprzęt kamerowy, rozbudowano i wykonano nowe pośrednie punkty dystrybucyjne oraz zintegrowano nowy sprzęt z istniejącym systemem zarządzania bezpieczeństwem.